Når det stormer

Når det stormer, når det stormer

når det stormer rundt omkring.

Når det stormer, når det stormer

når det stormer rundt omkring.

Han er sterk, når jeg er svak

hjelper meg å ta nye tak

Når det stormer , når det stormer 

når det stormer rundt omkring.

 

Når det briser, når det briser

når det briser rundt omkring.

Når det briser, når det briser

når det briser rundt omkring.

Han er sterk, når jeg er svak

hjelper meg å ta nye tak

Når det briser, når det briser

når det briser rundt omkring.