Bamsegruppe

Bamsegruppen har fysisk aktivitet

I vår barnehage er vi opptatt av at også de største barna skal få et godt pedagogisk
tilbud. Vi har derfor opprettet en egen gruppe for disse barna som vi kaller for
«Bamsegruppen.» Bamsegruppen er beregnet for barn fra cirka 3 år.


Vi har bamsegruppe hver mandag etter lunsj der vi gjør ulike aktiviteter tilpasset
aldersgruppen. Vi legger vekt på barns medvirkning, vennskap og undring under disse
aktivitetene. Det må være minst to barn tilstede for at vi skal kunne gjennomføre bamsegruppen.

Barnehagen har frisbeegolf ute.

02.11.2022