Alle barna klapper

Alle barna klapper,
Alle barna klapper,
alle barna klapper,
å ja, å ja, å ja!

Alle barna tramper,
Alle barna tramper,
alle barna tramper,
å ja, å ja, å ja!

Alle barna hopper....

Alle barna vinker...