5 små apekatter

FEM SMÅ APEKATTER LEKTE I ET TRE

Fem små apekatter lekte i et tre,
De ertet krokodillen:"Du kan ikke ta oss her."
Så kom krokodillen så diger og så svær.
og SMAKK.
så var de bare fire...

(Tell ned til 0)

Ingen liten apekatt lekte i noen trær.
Krokodillen bare lå der og var så veldig svær.
Den hadde spist så mange og var så veldig mett.
Og apekattene de var borte rett og slett.